خرید اکانت ps4

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Quarry.S01E08.HDTV.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.HDTV.x264-SDI   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.HDTV.x264-RBB   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.AAC.MP4-Mobile   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.720p.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.480p.x264-mSD   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.PROPER.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.PROPER.720p.HDTV.x264-SVA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.PROPER.480p.x264-mSD   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.HDTV.XviD-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.HDTV.x264-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.HDTV.x264-SDI   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.HDTV.x264-RBB   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.HDTV.x264-ARs   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.720p.HDTV.x264-AVS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.HDTV.XviD-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.HDTV.XviD-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.HDTV.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.HDTV.x264-SDI   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.HDTV.x264-RBB   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.480p.x264-mSD   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.INTERNAL.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.XviD-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.x264-SDI   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.x264-RBB   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.x264-RBB   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.x264-FLEET   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.HDTV.x264-ARs   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.720p.HDTV.x264-30NAMA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.480p.x264-mSD   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.XviD-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.XviD-FUM   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.XviD-AFG   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.x264-SDI   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.x264-SDI   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.x264-RBB   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.x264-RBB   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.x264-KILLERS-30NAMA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.480p.x264-mSD   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.480p.x264-mSD   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.XviD-AFG   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.HDTV.XviD-FUM   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.HDTV.x264-RBB   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.HDTV.x264-KILLERS-30NAMA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.480p.x264-mSD   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E02.1080p.HDTV.x264-BATV   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Breaking Guy ¦ SubElites 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.XviD-AFG   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.XviD-AFG   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.XviD-FUM   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-SDI   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-SDI   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-RBB   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-RBB   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-KILLERS-30NAMA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-ARs   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.HDTV.x264-ARs   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.AAC.MP4-Mobile   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.AAC.MP4-Mobile   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Quarry.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   FarshidAce
╠► Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites Tnx to Wolfgang7 
Farsi/Persian Quarry S01E04 INTERNAL XviD-AFG   FarshidAce
╠► Regina & Farshid ACE & Parsa ¦ SubElites